WAJE BIYAR (5) DA DAN ADAM KE AMFANA DA AYATUL KURSIYYU

Rarraba

WAJE BIYAR (5) DA DAN ADAM KE AMFANA DAAYATUL KURSIYYU 1. Karanta kafa daya (1) kafin fita daga gida, Allah Zai aiko Mala’iku dubu saba’in (70,000) su tsare ka/ki har sai ka/ki koma gida. 2. Karanta kafa daya (1) kafin shiga gida, talauci bazai shigan maka/ki gida ba 3. Karanta kafa daya (1) bayan alwalla, …

WAJE BIYAR (5) DA DAN ADAM KE AMFANA DA AYATUL KURSIYYU Read More »

Rarraba